fbpx

Az Oxygen Wellness Központ Házirendje

Az Oxygen Wellness Központ üzemeltetője:

Oxygen Naphegy Kft.
(Székhely: 1016 Budapest, Naphegy u. 67.)

A Házirend célja, hogy meghatározza az Oxygen Wellness Központban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azon alapvető szabályokat, amelyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek.

Továbbá előírja az Oxygen Wellness Központ rendeltetésszerű használatára, állapotának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló, más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok

Az Oxygen Wellness Központ területe csak rendeltetésének megfelelően használható! Az Oxygen Wellness Központ használója nem sértheti meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
Az Oxygen Wellness Központ területén TILOS:

 • ●  a dohányzás

 • ●  alkohol fogyasztása (kivéve SunHill Bisztró teraszán);

 • ●  az olyan tevékenység, amely az Oxygen Wellness Központ szolgáltatási tevékenységein kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,

 • ●  minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;

 • ●  drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat (kivételt képeznek a vakvezető, rokkantsegítő vagy terápiás kutyák) bevitele;

 • ●  az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

Az Oxygen Wellness Központ egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

Az Oxygen Wellness Központ sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitva tartási idején belül vehetőek igénybe (kivéve, ha a jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

Gyermekek és fiatalkorúak által igény bevehető szolgáltatások:

● A játszóházi szolgáltatásokat a gyermek 1 éves korától 12 éves koráig lehet igénybe venni.

 • ●  A fitnesz részleg szolgáltatásai 6-16 éves kor között kizárólag szülői felelősségvállaló nyilatkozat birtokában, személyi edzés keretein belül vehető igénybe.

 • ●  Az aerobik és spinning órák 14 éves kor alatt nem, 14 és 16 éves kor között pedig szülői felelősségvállaló nyilatkozat birtokában és edzői engedéllyel vehetők igénybe.

 • ●  A wellness szolgáltatások közül a 14 éves kor alatti gyermekek a szaunákat nem látogathatják. A wellness részlegben való tartózkodás csak szülői felügyelettel és szülői felelősségvállalási nyilatkozattal lehetséges 08.00-12.00 óra között.

 • ●  Gyermekek a fitneszterem előterében nem, az aulában, illetve a masszázs szobák előtti kanapékon csak szülői jelenlét mellett tartózkodhatnak.

 • ●  18 éves kor felett minden szolgáltatásunk korlátozás nélkül igénybe vehető!

 • ●  A gyermekjegy megváltása minden esetben kötelező! Első belépésnél fényképes okmánnyal

  szükséges igazolni a gyermek adatait! Gyermekjegyet 16 éves korig lehet váltani, 16 éves kor felett csak teljes árú jegy megváltásával vehetők igénybe a létesítmény szolgáltatásai.

 

FITNESZ

AEROBIC/SPINNING

WELLNESS

JÁTSZÓHÁZ

1-6 év

NEM

NEM

kizárólag rendhagyó idszakban (baby sáv)

IGEN

6-14 év

Szüli felelsségvállalási nyilatkozat aláírása szükséges. Személyi edző felügyelete alatt, kizárólag személyi edzés keretein belül.

NEM

Minden nap 8-12 óra között. Használható: úszómedence, jacuzzi, aromagz, sókabin

Szüli felügyelettel. Szüli felelsségvállalási

12 éves korig

IGEN

14-16 év

Szüli felelsségvállalási nyilatkozat aláírása szükséges. Személyi edző felügyelete alatt, kizárólag személyi edzés keretein belül.

Szüli és edzi felelsségvállalási nyilatkozat aláírásával, látogatható csoportos óra.

Szüli kísérettel, szüli felelsségvállalási nyilatkozat kitöltésével. Nincs idkorlát.

NEM

16 év felett

Szüli felelsségvállalási nyilatkozat kitöltésével használhatják

Szüli felelsségvállalási nyilatkozat kitöltésével használhatják

Szüli felelsségvállalási nyilatkozat kitöltésével

NEM

Baby Sáv:

Vasárnaponként az 1-5 éves korú gyermekeket is várjuk wellness részlegünkön 10:00 és 11:00 között.

Kérjük a szülőket, hogy:

– A gyerekek a vízben csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak csak a megjelölt idősávban, ha a gyermek még nem szobatiszta, akkor cseppmentesen záró úszónadrág kötelező.

– Csak úszás céljára használják a medencéket a gyermekek, ugrálni ilyenkor is tilos./A baby sávot csak hosszú távú bérlettel (3 hónap-, fél év-, 100 alkalom-, és éves bérlettel) rendelkező szülő gyermekei vehetik igénybe.
A baby sáv DÍJMENTESEN vehető igénybe./

Az Oxygen Wellness Központ nyitva tartási rendje:

 

H-P:

Sz

V

Sporttér:

6:00-22:15

8:00-19:45

8:00-19:45

Wellness:

6:00-22:15

8:00-19:45

8:00-19:45

Játszóház:

8:00-13:30 15:30-19:00

8:00-14:00

8:00-14:00

Mélygarázs

6:00-24:00

8:00-24:00

8:00-23:00

Fitnesz és wellness büfé

6:00-22:00

8:00-19:30

8:00-19:30

Jégpály a (szezonálisan)

10:00-20:00

10:00-18:00

Az Oxygen Wellness központ szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

Az Oxygen Wellness központ területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetőek el:

 • ●  játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;

 • ●  egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);

 • ●  reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

  Amennyiben az Oxygen Wellness Központ területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

  Az üzemeltető az Oxygen Wellness Központ sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait.

Az üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének megvizsgálása érdekében a központba látogató vendég személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyeztetés céljából elkérni.

Az Oxygen Wellness Központ zavartalan működése érdekében az üzemeltető észrevételezési jogosultsága az Oxygen Wellness Központ egész területére kiterjed, különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában véve az Oxygen Wellness Központ rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködnie. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása és a kulturált viselkedés.

Az Oxygen Wellness Központ üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég az Oxygen Wellness Központ recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

Az Oxygen Wellness Központ üzemeltetője fenntartja a jogot, az általános vendégkör kizárásával – a komplexum egész vagy részterületein – zártkörű rendezvények lebonyolítására. Az éves rendelkezésre állás 98 %.

Az Oxygen Wellness Központ jelen Házirendje a szolgáltatásokat igénybevevő minden vendég számára szabadon, az Oxygen Wellness Központ recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Speciális szabályok

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.

A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.

Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

Az Oxygen Wellness Központ teljes fitnesz területén váltócipő (zárt sportcipő) használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül. A wellness részlegben papucs és fürdőruha használata kötelező, kivétel ez alól a textilmentes szauna részleg.

Beléptető rendszer

Minden vendégünk, aki hosszútávú bérlettel rendelkezik kap 1, azaz egy darab fekete karórát vagy fekete kártyát. A továbbiakban a beléptetést csak a karórával vagy kártyával tudjuk biztosítani. Amennyiben ön kártya vagy óra nélkül érkezik a létesítménybe úgy otthonhagyási díjat számítunk fel minden esetben. Amennyiben kártyáját/óráját elhagyja újat kell vásárolnia a recepción.

Minden vendégünk, aki napijegyet vált az első belépéskor ideiglenes (kék színű) órát kap, amit távozáskor kötelező leadni a recepción. A második belépés alkalmával, amennyiben hosszútávú bérletet (10 alkalmas/1 havi vagy ettől hosszabb) vásárol, úgy a klubunk biztosítja a belépéshez szükséges karpántot. Ellenkező esetben a karpánt/kártya kedvezményes áron a recepción megvásárolható. A belépéshez minden vendégnek karpánttal vagy kártyával kell rendelkeznie.

A beléptetésre szolgáló órák/kártyák NEM átruházhatóak más számára. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy más személy belépőjével veszi valaki igénybe az Oxygen Naphegy szolgáltatásait, első alkalommal 50 000 Ft bírság megfizetésére kötelezzük, második alkalommal pedig felfüggesztjük a további belépés lehetőségét.

Recepció (földszint)

Az Oxygen Wellness Központ sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező a recepciós pultnál történő regisztráció, melyben elfogadja az Oxygen Wellness Központ Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is!

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (2 db törölköző, tusfürdő, valamint az Internet állomások korlátlan használatát).

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs (óra), törölköző (egy darab kicsi-, egy darab nagy törölközőt és három darab szauna lepedőt biztosítunk díjmentesen, további kis törölköző és szauna lepedő 300 forint illetve nagy törölköző 500 forint díjazás ellenében igényelhető.), sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni, aki ellenőrzi a vendég épületen belüli fogyasztását, annak kifizetését. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé. Napi többszöri belépés esetén a kilépés és az újbóli belépés között 3 órának legalább el kell telnie, hogy az egy darab kicsi-. egy darab nagy törölközőt és három darab szauna lepedőt újra díjmentesen biztosítsuk.

A vendég az ügyfélegyenlegre vásárolt termékek ellenértékét, köteles kilépéskor kiegyenlíteni. Vendégnek lehetősége van továbbá az ügyfélegyenlegre korlátlan összeget feltölteni – ez megkönnyíti és felgyorsítja az ügyintézést. Azt a vendéget nem áll módunkban beléptetni, aki tartozással rendelkezik (ügyfélegyenlege negatív) – tekintet nélkül a tartozás nagyságára.

A szolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel.

A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt, kérjük, jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)!
Távozáskor a használt törölközőt a recepció melletti gyűjtőládába kell elhelyezni.

Öltöző

Az öltöző- és zuhanytérben valamint a medencetérben, illetve a szaunák előtérben papucs használata kötelező.

A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, a vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található csomagmegőrzőben tudják elhelyezni.

A 3 db vállfa a szekrény tartozéka.
Távozás után a szekrényekben szemetet hagyni tilos!

Masszázs és spa kezelések Foglalás
Foglalás telefonon vagy személyesen történhet. Lemondás

Az időpontot megelőző nap díjtalan. Aznapi lemondási díj 6000 forint. Amennyiben nem kerül lemondásra az időpont a szolgáltatás teljes ára az egyenlegre lesz terhelve. 2×50 perces masszázs elmulasztott lemondása esetén a lemondási díj kétszer kerül felszámításra.

Spa foglalás

48 órával a kiválasztott időpont előtt lehetséges a foglalás előre fizetéssel. A foglalásnál a SPA kezelés típusát is meg kell adni.

Wellness részleg – medencetér, szauna előtér és szaunák

A szaunákat, gőzkabinokat, infrakabinokat, úszómedencét, merülő medencét és a pezsgőfürdőt csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint, kizárólag saját felelősségre lehet igénybe venni.

A wellness szolgáltatások használata megtagadható a fertőző és lázas betegségben szenvedők, ittas és kábítószer vagy bódító hatás gyógyszer befolyása alatt állók, valamint 14 év alatti személyek számára. A szaunát kizárólag megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni. A wellness részleg egész területén a szauna lepedők használata kötelező, amelynek helyes használatát a szaunamesterek ellenőrzik.

A szaunában az illóolaj adagolása automatikus, illetve a szaunamesterek végzik. Egészségügyi okokból a szaunába, a gőzfürdőbe papucsot, sportcipőt, egyéb lábbelit (gőzfürdőbe papucshasználat megengedett), újságot, könyvet, műanyagpalackot, test- és szépségápoláshoz kapcsolódó tárgyakat,

kozmetikumot, valamint saját illatanyagot és egyéb a tűzvédelmi előírásoknak nem megfelelő vegyszert, bárminemű élelmiszert és elektronikai szórakoztató eszközt bevinni szigorúan tilos!

A szauna padokra papucsban tilos fellépni!
Az úszó-, pezsgő-. és merülőmedence igénybevétele előtt zuhanyozni kötelező! A wellness részleg teljes területén tilos az étkezés

Bővebb információkat a Wellness házirend tartalmaz.

Fitnesz terem (1. emelet)

A fitnesz terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! Az Oxygen Wellness Központ területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen, a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetbe, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

Az egyes eszközök igénybe vétele során, a recepción kapott törölköző használata kötelező. Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

Aerobik terem (1. emelet), Group Cycling terem (földszint)

Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek! A vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be. Maximális létszámok:

Aerobik: 15 fő.

Az Group Cycling 15+1 edző

Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! Az Oxygen Wellness Központ területén dolgozó aerobik edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély, illetve más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az óráról kizárni.

Jégpálya

A jégpályára váltott jegy csak a jégpálya használatára jogosít.

A korcsolyázók biztonsága érdekében a jég karbantartása alatt a pályán tartózkodni, a jégre cipőben, cigarettával, papírzacskóval, műanyagpohárral, csillagszóróval, petárdával, bármilyen csomaggal (hátizsákkal), bottal vagy egyéb balesetveszélyes tárggyal rámenni szigorúan tilos!

A kijelölt menetiránnyal szemben korcsolyázni, a jégpályán tömörülni, a folyamatos korcsolyázást, haladást akadályozni tilos! A jégpályán a haladási irány: az óramutató járásával ellentétes irány. Az elkerített részeken (oktatás, tánckör, gyermekek részére, stb.) csak az oda beosztottak és az arra illetékesek tartózkodhatnak!

A jégpályán üzletszerű korcsolya oktatást csak az Oxygen Naphegy Kft-vel szerződésben álló oktatók folytathatnak!

A jégpálya területén bekövetkezett balesetekért felelősséget vállalni nem áll módunkban, a jégpályán mindenki saját felelősségére tartózkodhat! A szülő vállal felelősséget, a 18. életévét be nem töltött gyermeke után. 6 éves kor alatt a bukósisak használata kötelező!

Alkohol vagy drog befolyásoltsága alatt álló személy a jégpálya területén nem tartózkodhat. Lázas, fertőző betegek – a többi vendég érdekében – a jégpályát nem használhatják!

A jégpálya nyitásáig a jégfelületre rámenni tilos, záróra után pedig mindenki köteles elhagyni a jégpálya területét. A jégfelületet a zárási időpont előtt 10 perccel el kell hagyni.

A jégpályán és környékén szigorúan tilos a dohányzás!

A jégpálya teljes személyzete a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a jégpálya egész területén. A jégpálya területén mindennemű szándékos rongálás anyagi felelősségre vonással jár.

A Házirendben foglalt szabályok megsértése a jégpályáról való kitiltást vonhatja maga után!

Mélygarázs

A mélygarázs 144 normál méretű személygépkocsi befogadására alkalmas. A parkoló területére TILOS a gázüzemű gépjárművekkel a behajtás!

Az Oxygen Wellness Központ területén parkoló személygépkocsikért anyagi felelősséget nem vállalunk!

A motorkerékpároknak és kerékpároknak külön tároló helyek állnak rendelkezésre.

A Naphegy utca épület előtti részén a megállás és a parkolás TILOS!

Amennyiben a parkolóban nem talál szabad helyet, úgy a Czakó utcában, Lisznyai utcában, illetve a Czakó utcáról balra kanyarodva a Naphegy utca, Gellérthegy utca és a két utca találkozásánál lévő területen lehet megállni. 200 méteres körzetben biztosan találnak parkolóhelyet. Az első kerület ezen részén 18 óráig díjköteles a parkolás.

Bővebb információkat a parkolási szabályzat tartalmaz.

Egyéb

Munkatársaink az öltözőszekrényeket, a zárást követően kiürítik, a szekrényben felejtett értékeket a recepción leadják! Tulajdonosaik itt érdeklődhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyaik után.

Az igénybevett szolgáltatás lezárása – minden esetben a recepción – személyesen történő kiléptetés menetét követően valósul meg.

Ennek értelmében, az alábbiakat kérjük Önöktől:

Az épület elhagyását megelőzően, a belépéskor kapott eszközöket (törölközők, öltőző kulcs, Polar óra) hiánytalanul, személyesen adják át recepciós munkatársainknak. Kollégáink ezt követően ellenőrzik az ügyfélegyenleget, és kiléptetik az ügyfelet a rendszerünkből.

Távozás előtt, a kiléptetés folyamán szíveskedjenek kiegyenlíteni a belépéskor biztosított hitelkeretet.

Amennyiben nem használta az általunk biztosított hitelkeretet, úgy a kulcsot (órát) a recepciós pult mellett található “óraledobóba” kérjük bedobni, ezt követően a kijárati villán keresztül tudnak távozni a Központból.

Amennyiben a vendég nem a kiléptető kapunk keresztül hagyja el az épületet, azzal hozzájárul, hogy a kiléptetés menete a személyes jelenléte nélkül történjen meg, és tudomásul veszi, hogy a pénzártól való távozást követően, az utólagos reklamáció jogával nem élhet.
Az ügyfélbelépéskor biztosított hitelkeret, a szolgáltató döntése alapján, visszavonható. A játszóház működését külön házirend szabályozza, melyet a játszóházban tekinthet meg.

Budapest, 2021. május hónap Oxygen Wellness Központ

Oxygen Naphegy Kft., mint üzemeltető

 
hu_HUHungarian

Kedves vendégeink!

Teljesen felújítjuk nektek a csoportos óra termet az Oxygen Naphegyen. Az utolsó óra a felújítás előtt július 5-én, pénteken lesz, ezt követően a termet várhatóan július 31-ig bezárjuk a felújítási munkálatok miatt. Bővebb információkat és az aktuális órarendet a lenti gombok segítségével tudod megtekinteni.