fbpx

Oxygenwellness.hu WEBÁRUHÁZ SZABÁLYZAT

A www. oxygenwellness.hu/ berletek címen elérhető online bérlet áruházat az Oxygen Naphegy Kft. üzemelteti (továbbiakban: Szolgáltató) a Woocommerce szoftverrendszer igénybevételével. A Megrendelők által a webáruházban leadott megrendelésekre vonatkozóan elektronikus úton kötött szerződés jön létre a Megrendelő, és a megrendelést fogadó között.

1. Webáruház adatai:

A www.oxygenwellness.hu webáruház üzemeltetője az Oxygen Naphegy Kft.

Székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 67.
Cégjegyzékszám: 01-09-199020
Képviseletében: Szonda Kornélia ügyvezető

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www. oxygenwellness.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a weboldalon keresztül történik.

2. A TERMÉK
2.1 Az áruházban digitális fitnesz-wellness, masszázs és egyéb, a központok szolgáltatásait tartalmazó jegyeket és bérleteket (a továbbiakban Bérletek) lehet megvásárolni, amely arra szolgál, hogy a Szolgáltatónál szolgáltatása megvásárlása érdekében készpénz helyett beváltásra kerüljön.

2.2 A Bérletek kizárólag elektronikus úton kerülnek előállításra, fizikai megtestesülésük nincs. A beváltás szintén kizárólag elektronikus úton történik a Szolgáltatónál.

3. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
3.1 A vásárlás a www.oxygenwellness.hu/berletek internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A vásárlásokkal kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A vásárlás regisztrációhoz nem kötött, a regisztráció azonban megkönnyíti a vásárlások nyomon követését. A Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával és regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A „megveszem” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a Bérlet értékét és megnevezését, valamint a Vevő és az Ajándékozott adatait, amennyiben a Bérlet ajándékként kerül megvásárlásra, illetve a beválthatóság helyét, idejét. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A vásárlás előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására, a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem minősül írásban megkötött szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra, így utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető. A www.oxygenwellness.hu/berletek oldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

3.3 A Bérlet névértékét Ön az Oxygen Naphegy Kft. részére fizeti meg.

3.4 A Bérlet és Jegy érvényessége és beválthatósága minden esetben a bérlettípus leírásánál található. Ezen adatok bérlettípusonként eltérőek. Amennyiben a Bérletet ezen az időszakon túl kívánja felhasználni, a bérlet értékét nem áll módunkban sem Ön vagy megajándékozottja részére visszafizetni. A Bérletek felhasználási ideje nem hosszabbítható meg. A Bérleten rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával az Ön és a Szolgáltató között létrejött szerződés megszűnik.

3.5 A Bérleteket és Jegyeket több kategóriában is kínáljuk Önnek. Az aktuális kategóriákról és azok részletes tartalmáról a vásárlás előtt a www.oxygenwellness.hu oldalon tájékozódhat.

3.6. A vásárlás folyamata:
Ahhoz, hogy Ön a webáruházban a Bérletekről minden szükséges információt megismerjen, és a vásárlást lebonyolíthassa, regisztráció nem szükséges, a regisztráció azonban megkönnyíti a vásárlások nyomon követését. Amennyiben első vásárlása alkalmával Ön a regisztráció műveletét elvégezte, a további vásárlási alkalmak során elegendő bejelentkeznie a webáruházba. A regisztráció a www. oxygenwellness.hu oldalon történik. Amennyiben hibás, nem megfelelő, nem létező adatokat bocsát rendelkezésre, vagy e-mail postafiókja adatokkal túltelített, a megrendelés teljesítetlensége vagy teljesíthetetlensége okán a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az adatok megadását követően Önnek lehetősége van arra, hogy az adatokat később módosítsa. A regisztráció az adatok megadását és az adatvédelmi tájékoztató és adatkezelés elfogadását követően befejeződik. Ezt követően a webáruház automatikus rendszerüzenetet küld az Ön által megadott e-mail címre, amely üzenetben foglalt elérési útvonalra (linkre) kattintva Ön hitelesíti a webáruház számára az e-mail címét, és ezzel jóváhagyja a regisztrációt. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a rendszerüzenetben foglalt hitelesítő linkre az üzenet megérkezését követő 24 órán belül nem kattint, a regisztrációja törlésre kerül. A regisztráció semmilyen vásárlási vagy egyéb kötelezettséget nem keletkeztet az Ön oldalán. A regisztráció során megadott adatait Ön a webáruházba belépve bármikor ellenőrizheti és szabadon módosíthatja.
A webáruházban Ön a webáruház menürendszerében navigálva kiválaszthatja az Önnek megfelelő Bérletet. A webáruházban megjelenített névértékekhez adó- (így ÁFA-) vagy más címen további díjtétel nem kapcsolódik.
Ezt követően megtekintheti, és igény esetén módosíthatja a kiválasztott Bérletet.
A vásárlást megelőzően meg kell adnia a számlázási adatokat, majd a fizetési felületre irányítjuk, ahol online bankkártyás fizetéssel tudja a bérlet névértékét kifizetni.
A vásárlási folyamat során Ön minden a fizetés előtti összes lépésben igény esetén módosíthatja a megadott adatokat.
A megrendelésről a webáruház a vásárlás és/vagy a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre automatikus visszaigazolást küld, egyúttal tájékoztatja Önt a megrendelés adatairól.
A Bérlet kiküldéséről a webáruház a vásárlás és/vagy a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre automatikus visszaigazolást küld, egyúttal tájékoztatja Önt a kiküldés adatairól.

3.7 A Kft. a Bérletek névértékének megfizetésére online bankkártyás fizetési módot biztosít az Ön részére:
A Kft. a OTP Bank Nyrt. biztonságos fizetési megoldásán keresztül biztosítja az Ön részére a teljes fizetendő összeg bankkártyás fizetéssel történő teljesítésének lehetőségét. A webáruház a megrendelés lezárását megelőzően elnavigálja Önt a bankkártyás fizetési művelet elvégzésére szolgáló biztonságos internetes oldalra, amelyen keresztül a fizetés teljesíthető.

4. BEVÁLTÁS FOLYAMATA
A megvásárolt, illetve ajándék Bérlet vagy Jegy esetén a beérkező Bérletekről és Jegyekről a Szolgáltató e-mailt küld a vásárláskor megadott e-mail címre a Vevő részére. A Bérletek beváltása regisztrációhoz kötött. A regisztrációt követően Ön az alábbi lépések mentén tudja a Bérletet beváltani:
1. Válassza ki a beváltani kívánt Bérletet vagy Jegyet a személyes fiókjában.
2. Mutassa meg az Oxygen Wellness Központban a recepciósnak, értékesítő kollégának a Bérlet vagy Jegy rendelési azonosítóját. (pl. telefonja kijelzőjén)
3. A recepciós a rendelési azonosító alapján lekérdezi a rendszerben a Bérletet. (ellenőrzi)
4. Valós Bérlet vagy Jegy esetén a Bérlet vagy Jegy a recepciós által érvényesítésre kerül (beváltja), ettől az időponttól kezdve a beváltott Bérlet érvényessége a bérletre vagy jegyre egyedileg vonatkozó időtartam

5. ELÁLLÁS
5.1 Önt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet értelmében indokolási kötelezettség (külön magyarázat) nélküli elállási jogosultság illeti meg.

5.2 Az elállásra a Szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül van lehetősége.
5.3 Az elállásról szóló nyilatkozatát – melyet a 45/2014 (II. 26.) Kormány rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával is megtehet – Ön a Szolgáltató e-mail címére, illetve lehetőleg ajánlottan, tértivevénnyel ellátott küldemény formájában, postai úton a Szolgáltató székhelyére küldött levele útján is megküldheti. Az elállásról szóló nyilatkozatát Önnek elegendő az elállásra szabott határidő elteltéig e-mailen elküldeni vagy pedig postán feladni, elállási joga mindkét esetben érvényesítettnek tekintendő.
5.4 A Szolgáltató az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszafizeti az Ön részére a megrendelt Bérlet még fel nem használt névértéket. Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben Ön bankkártyás fizetéssel teljesítette a fenti összeget, a küldő bankszámlára utaljuk vissza a fenti összeget.
5.5 Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 45/2014 (II. 26.) Kormány rendelet 26.§ alapján Ön köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, amennyiben a Kormány rendelet 19.§-a esetén – mely szerint a fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni – a teljesítés megkezdését követően gyakorolja elállási jogát.
5.6 Tájékoztatjuk, hogy azon esetköröket, amelyekben Ön elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet – alább idézett – 29.§-a tartalmazza.

5.7. A fentieken túlmenően szó szerint is közöljük Önnel az elállási jogosultságára vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket, köztük azon szabályokat is, amelyek a Szolgáltatás vonatkozásában nem érvényesülnek vagy nem alkalmazhatók:
20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén aa) a terméknek, ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban
történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy
darabnak, d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §- ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy b) az erre vonatkozó egyértelmű̋ nyilatkozat útján gyakorolhatja.
 (2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.
24. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
(2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
(3) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.
25. §A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.
26. § (1) Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.
(2) E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.
27. § A fogyasztó a 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha
aa) a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
ab)a fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt;
b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha
ba) a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön,
bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, vagy
bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt visszaigazolást.
28. §A fogyasztót a 20. § szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a 23. § (3) bekezdésében, valamint 24-26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
a)a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
6.1 A www. oxygenwellness.hu weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a www. oxygenwellness.hu tulajdonosa jogosult. A www.oxygenwellness.hu tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A www. oxygenwellness.hu azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépen tárolja, vagy kinyomtassa.

6.2 A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.3 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával és az adatkezelési szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

6.4 A szolgáltatásról írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

6.5 Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az info@oxygenwellness.hu email címen, illetve a +36 (1) 799 0404-es telefonszámon.

6.6 Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@oxygenwellness.hu e-mail címen.

6.7 A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

6.8 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

6.9 A jelen általános szerződési feltételek Önre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki. Jelen általános szerződési feltételek, valamint az adatvédelmi tájékoztató a www. oxygenwellness.hu internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhetők és korlátozás nélkül letölthetők.

6.10 Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a Szolgáltató hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet. Vis maior esetén a Szolgáltató kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

6.11 A Szolgáltató jogosult a webáruház kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani, azonban ez a már Ön által leadott és visszaigazolt megrendelések teljesítését nem érintheti.

6.12 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Hatályos: 2017. október 14-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

hu_HUHungarian

Kedves vendégeink!

Teljesen felújítjuk nektek a csoportos óra termet az Oxygen Naphegyen. Az utolsó óra a felújítás előtt július 5-én, pénteken lesz, ezt követően a termet várhatóan július 31-ig bezárjuk a felújítási munkálatok miatt. Bővebb információkat és az aktuális órarendet a lenti gombok segítségével tudod megtekinteni.