augusztus 2019 - oxygenwellness.hu

oxygen_poszt_start1_o4o_mod-e1578395471282.png

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 Az Oxygen Wellness Naphegy „Az Oxygen az oxigénért” nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata

 1. A promóció rövid leírása
  Mindazon vásárlók, akik 10 alkalmas, 50 és 100 alkalmas, féléves és éves bérletet vásárolnak személyesen vagy a recepción a kampány ideje alatt, azaz 2019. augusztus 1. és 2020. március 30-ig, megnyerhetik a havi nyeremények egyikét, majd részt vesznek a fődíj sorsolásán.A havi nyereményen kívül fődíj is kisorsolásra kerül.
 2. A nyereményjáték szervezője

Az „Oxygen az oxigénért” kampány (a továbbiakban: “Kampány”) szervezője az Oxygen Naphegy Kft. (székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca u. 67.; cégjegyzékszám: 01-09-199020; adószám: 25087972-2-41; a továbbiakban: “Szervező”).

A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”) a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást az EvoBrands Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 19. 4. em. 13, cégjegyzékszám: 09-09-025823, adószám: 24885210-1-04, a továbbiakban: “Ügynökség”), együttesen végzi.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek

3.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező, a 3.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: “Játékos“), aki a Játék időtartama alatt vásárol Oxygen Naphegy bérletet, a jelen Játékszabályzat 4. pontjában meghatározott terméket, megadja elérhetőségét, személyes adatait, e-mail címét és telefonszámát, a 6. pontban foglaltak szerint.

3.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, az Ügynökség, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.


 1. A Játékban résztvevő termékek

A játékban részt vesz minden 10 alkalmas, 50 alkalmas,  100 alkalmas féléves és éves bérlet, amelyet a honlapon vagy az árlistában megadott árakon vásárolnak meg.

 1. A Játék időtartama

A játék időtartama: 8 hónap, 2019. augusztus 1. 00 óra 00 perctől – 2020. március 30. 23 óra 59 percig tart.

 1. A Játék menete

Vásároljon a 4. pontban megjelölt Oxygen Naphegy termékek közül.
Szervező azokat a vásárlásokat fogadja el a nyereményjátékhoz, amelyek időpontja 2019. augusztus 1. 00:00 és 2020. március 30. 23:59 közé esik, vagy ameddig össze nem gyűlik az 1000 bérlet (1000 fa).).


A Játékban az alábbiak szerint vehet részt:
A Játékban való részvételhez a vásárlás során adja meg a személyes adatait (teljes név, születési dátum, e-mail cím, pontos lakcím, telefonszám), és fogadja el jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul a megadott személyes adatai (ideértve a megadott e-mail címet is) kezeléséhez a játékkal összefüggésben. Kérjük, ügyeljen arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli. A Játékos téves, hamis vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által használt e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

Egy Játékos korlátlan számban vásárolhat bérletet.

A vásárló Játékos minden vásárlás után visszaigazolást kap arról, hogy részt vesz-e a sorsolásban. Egy Játékos egy nyeremény típusból egy alkalommal egy darabot nyerhet csak. A havi nyeremény megnyerése nem zárja ki a főnyeremény sorsolásán való részvételt.

 1. Nyeremények sorsolásaA Játék időtartama alatt havi nyeremények, valamint egy főnyeremény (a továbbiakban: Nyeremény) talál gazdára.

Nyereménykategória megnevezése, megnyerhető Nyeremények és számuk:

7.1. Havi nyeremények, kézi sorsolás útján:

2 darab DM ajándékcsomag

2 db Audi E-tron hétvégi tesztvezetés

1 db Madárbarátok nagykönyve

2 db JS4000 kamera

Szervező fent tartja a jogot arra, hogy azonos vagy magasabb értékű nyereményre cserélje a nyereményeket. A termékek, nyeremények leírását a játékszabályzat II. számú melléklete tartalmazza.

7.3. Főnyeremény, kézi sorsoláshoz kötötten: 1 db Elektromos Roller

A főnyeremény részletes leírását a Játékszabályzat I. számú melléklete tartalmazza.

7.5. A játék időszakok, a sorsolások időpontja

 1. játék hónap: 2019. augusztus 01. 00 óra 00 perc – augusztus 31. 23 óra 59 perc (7 nap)
  A havi nyeremények az ebben az időszakban vásárlók között kerülnek kisorolásra, közjegyző jelenlétében, kézi sorsoló program segítségével.
  A sorsolás időpontja: 2019. szeptember 2.
  A sorsolás helyszíne: Székhely
 2. 2. játék hónap: 2019. szeptember 01. 00 óra 00 perc – 2019. szeptember 30. 23 óra 59 perc (7 nap)
  A havi nyeremények az ebben az időszakban vásárlók között kerülnek kisorolásra, közjegyző jelenlétében, kézi sorsoló program segítségével.
  A sorsolás időpontja: 2019. október 1.
  A sorsolás helyszíne: székhely
 3. 3. játék hónap: 2019. október 01. 00 óra 00 perc – 2019. október 31. 23 óra 59 perc (7 nap)
  A havi nyeremények az ebben az időszakban vásárlók között kerülnek kisorolásra, közjegyző jelenlétében, kézi sorsoló program segítségével.
  A sorsolás időpontja: 2019. november 4.
  A sorsolás helyszíne: székhely
 4. 4. játék hónap: 2019. november 01. 00 óra 00 perc – 2019. november 30. 23 óra 59 perc (7 nap)
  A havi nyeremények az ebben az időszakban vásárlók között kerülnek kisorolásra, közjegyző jelenlétében, kézi sorsoló program segítségével.
  A sorsolás időpontja: 2019. december 2.
  A sorsolás helyszíne:székhely

 5. 5. játék hónap: 2019. december 01. 00 óra 00 perc – 2019. december 31. 23 óra 59 perc (7 nap)
  A havi nyeremények az ebben az időszakban vásárlók között kerülnek kisorolásra, közjegyző jelenlétében, kézi sorsoló program segítségével.
  A sorsolás időpontja: 2020. január 2.
  A sorsolás helyszíne: székhely
 6. 6. játék hónap: 2020. január 01. 00 óra 00 perc – 2020. január 31. 23 óra 59 perc (7 nap)
  A havi nyeremények az ebben az időszakban vásárlók között kerülnek kisorolásra, közjegyző jelenlétében, kézi sorsoló program segítségével.
  A sorsolás időpontja: 2020. február 3.
  A sorsolás helyszíne: székhely
 7. 7. játék hónap: 2020. február 01. 00 óra 00 perc – 2020. február 29. 23 óra 59 perc (7 nap)
  A havi nyeremények az ebben az időszakban vásárlók között kerülnek kisorolásra, közjegyző jelenlétében, kézi sorsoló program segítségével.
  A sorsolás időpontja: 2020. március 2.
  A sorsolás helyszíne: székhely
 8. 8. játék hónap: 2020. március 01. 00 óra 00 perc – 2020. március 15. 23 óra 59 perc (7 nap)
  A havi nyeremények az ebben az időszakban vásárlók között kerülnek kisorolásra, közjegyző jelenlétében, kézi sorsoló program segítségével.
  A sorsolás időpontja: 2020. április 1.
  A sorsolás helyszíne: székhely

 

Főnyeremény sorsolása: A 2019. augusztus 1. 00 óra 00 perc és 2020. március 15. 23 óra 59 perc között beérkezett valamennyi vásár között sorsoljuk ki a főnyereményt, amely egy darab elektromos roller.

A sorsolás kézi sorsolás segítségével kerül lebonyolításra.

A sorsolás időpontja: 2020. május 4., 13 óra 30 perc.
A sorsolás helyszíne: székhely

i. A nyereményjáték lezárását és jóváhagyását követően a nyertes 10 munkanapon belül köteles jelentkezni az Oxygen Naphegy Kft.-nél, igényt tartva nyereményére.

 1. A Főnyeremények sorsolásán mindazok a 3.1. pont szerinti Játékosok részt vesznek, akik az 5. pontban meghatározott időtartam alatt legalább egyszer vásároltak a meghatározott termékekből, és eleget tesznek a jelen Játékszabályzatban szereplő összes feltételnek. A sorsoláson minden vásárlás külön vesz részt, így a Játékosok nyerési esélyeiket több bérletvásárlással növelhetik.

iii. A nyeremények és a Főnyeremény átadására Budapesten, az Oxygen Naphegy Kft. székhelyén (1016 Budapest Naphegy utca 67.), a nyertessel egyeztetett időben kerül sor. Amennyiben a nyertes Vásárlót vagy bármelyik Tartaléknyertest a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 10 munkanapon belül, vagy a főnyeremény átvételét visszautasítja, illetve az i. pont szerinti visszajelzést elmulasztja, úgy vásárlása érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti következő – Tartaléknyertes lép.

A havi nyeremények, és a főnyeremény elektronikus úton történő sorsolása során egy utasítással a weboldal adatbázisában tárolt adatokból Szervező/Lebonyolító véletlenszerűen kisorsolja a feltételeknek megfelelő havi nyeremények, illetve a főnyeremény Nyertesét és a Tartaléknyerteseket. A sorsolásakor a nyertesekkel egyidejűleg automatikusan kisorsolunk két-két (2-2) darab Tartaléknyertest, akik kihúzásuk sorrendjében válhatnak nyertes Játékossá, amennyiben az eredetileg kihúzott nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes a Játékból kizárásra kerül, a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja.

Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a soron következő tartaléknyertesként meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak.

A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 8. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan bármilyen módon csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Egy szállítási címen lakó Játékosok családtagnak számítanak a szabályzat értelmében. A Játékosok családonként minden típusú nyereményből egy nyereményre jogosultak.

 

 

 1. Nyeremények átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

A havi nyeremény esetén Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján a sorsolást követően 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában, további 48 órán belül ismételten. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a Nyertes „nem elérhető”, (a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül nem küld a Játékos visszajelzést vagy a vásárlást igazoló blokkot – vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye) a tudomásszerzést követően sor kerül a soron következő Tartaléknyertes kiértesítésére, ami szintén elektronikus úton történik, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, melyről a Nyertes Pályázat érkezett, a tudomásszerzést követő 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában további 48 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül köteles az adatait megerősíteni a nyereményértesítőben megküldött módon és megerősíteni szállítási címét. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy “nem elérhető”-nek minősül, úgy elveszti a jogosultságát az adott nyereményre, továbbá a soron következő Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a neki küldött második értesítést követően nyolc (8) naptári napos határidőn belül visszajelzett.

A főnyereményre való jogosultság feltétele teljes jelen Játékszabályzatnak való megfelelés, beleértve az I. sz. Mellékletben foglaltakat.

A Játékban korlátozottan cselekvőképesek vagy cselekvőképtelen személyek nem vehetnek részt.

A nyeremények a Naphegy Kft székhelyén vehetők át személyesen vagy meghatalmazott útján. Minden, az átvétellel kapcsolatos egyéb felmerülő költség a nyertes Játékost terhelik.

 1. Információ a játékról

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak rövidített formában az oxygenwellness.hu/owforo2 internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.oxygenwellness.hu/owforo2 weboldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Lebonyolító ügyfélszolgálatát a promóció teljes időtartama alatt minden nap 9:00 és 18:00 között az info@oxygenwellness.hu e-mail címen.

 1. Személyi jövedelemadó

A Nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 1. Vegyes rendelkezések

11.1.  A Szervező, illetve annak vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/ gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti.
11.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű nyereménnyel helyettesítse.
11.3. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 7. pontjában szerepel.
11.4.  A Játékkal kapcsolatban felmerülő bármely vita, vagy a Játék során esetlegesen felmerülő csalás, a Játékkal történő visszaélés esetén a Szervező döntése az irányadó.
11.5. A Játékosok és a vásárlók a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező és annak bármely leányvállalata időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
11.6. A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akiket a Szervező azonosított és elfogadott, majd a nyertesség tényéről visszaigazoló üzenetet küldött.
11.7. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.
11.8. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.
11.9. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
11.10. Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
11.11. A Játékosok a regisztráció és a vásárlás során a megfelelő mező bejelölésével, illetve aláírásukkal fogadják el a jelen hivatalos Játékszabályzatot, amely megtalálható a www.oxygenwellness.hu/owforo2 honlapon, valamint a jelen Játékszabályzat III. számú Mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatot, amely megtalálható a oxygenwellness.hu oldalon.
11.12. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.
11.13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

Budapest, 2019. augusztus 1.

I. számú Melléklet – Főnyeremény leírása
1 db Elektromos Roller a Bestbyte Kft. felajánlásából

https://www.bestbyte.hu/Roller/Motus-Scooty-8-5-turkiz-elektromos-roller-p199080.html

 1. számú Melléklet – havi nyeremények leírásaA nyereményjáték időtartama alatt kisorsolásra kerül 2 db DM csomag a DM Magyarország Kft felajánlásából, 2 db Audi E-tron tesztvezetés a Porsche Hungária felajánlásából, 1 db Madárbarátok nagykönyve c. könyv az MME felajánlásából, 1 db GoPro Kamera és 1 db Okosóra a Coca Cola HBC Magyarország felajánlásából